Worn In | Aini Azidah, Megan Miao, Georgiana Phua

Memories | Angie Dai Huiling

Working Spaces | Kwok Liwen Beryl

Self-conscious | Dee Chia Yu Teng

Artist Blocks | Diana Ghazali, Joscelin Chew

Wonders of Her World | Hew Soo Hun

| Ho Zhen Ming, Ong Xi Wei Grace, Lim Ke Wei Matthew, Tan Siang Yu, Xie Shangyi, Hew Soo Hun, Sim Kim Hong

Target Setting | Iris Chia

| Ivan David Ng, Tan Yu Shi

AnalogJaliza Bte Jamaludin, Siti Nurhidayu Bte Mohd Najib

Mechanical Dance | Nur Aqilah Bte Johari

Accelerated Intimacy | Sarah Choo Jing

?|… | Sim Kim Hong

Awake and Unafraid | Suvitha Pillay

Untitled (double rainbow) | Rebecca Wang

Slowly but Surely | Xie Shangyi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s